آیا با رفع مسئله هسته ای چالش ما با دنیای استکبار پایان میابد؟؟

درخواست حذف این مطلب


... ... ی به این سوال اینطور پاسخ دادن:

هسته ای بهانه است...فرض کنید ... ایران در هسته ای عقب نشینی کرد.

همان که آنها میخواهند

خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد،نه!!...

ده بهانه دیگر را به تدریج پیش می کشند...

- به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی

- پایبند بودن به موازین دینی

- داشتن هواپیمای بدون سرنشین و موشک

- و...

آنها با موجودیت ... مخالفند!...


منبع: www.otresearcher. ...